Vyhliadkový let * Poprad- Tatry pre 1 osobu

105.00185.00

ZÁŽITKOVÝLET

Máte doma nadšenca, ktorý túži vidieť svet z oblakov? Alebo ste ním dokonca vy sám? V tom prípade nenájdete lepší darček, ako zážitkový let lietadlom, ktoré môžete navyše aj pilotovať!

Vysoké Tatry a okolie z oblakov

Pozritsa na Tatry, Spišský či Ľubovniansky hrad, alebo Slovenský raj z novej, vtáčej perspektívy. Prosím berťe na vedomie že trasu si môžeťe určit v zhladom na čas.

20min

Príklad letu

  • Let v Tatrách do výšky 1900MNM

30min

Príklad letu

  • Let v Tatrách do výšky 2400MNM (podla počasia)

45min

Príklad letu

  • Tri korúnky(dunajec), alebo
  • Čierný Váh a
  • Vysoké TATRY

60min

Príklad letu

  • Spišský Hrad, alebo
  • Liptovská Mara a
  • Vysoké Tatry

Lietadlo: Tecnam P2002JF

Tecnam P2002JF je moderné lehké letadlo, ktoré poskytuje príjemný a bezpečný letecký zážitok pre pasažierov. S pohodlným interiérom a ergonomickými sedadlami môžu pasažieri cestovať s pohodlím aj na dlhších trasách. Kabína je dobre osvetlená a ponúka vynikajúci výhľad z veľkých okien, umožňujúc pasažierom obdivovať okolitú krajinu. Lietadlo je vybavené modernými bezpečnostnými systémami a pokročilou avionikou, čo pridáva pocit istoty a bezpečnosti. Tecnam P2002JF je ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý, pohodlný a vzrušujúci spôsob leteckého cestovania.

Piloti

Tento let je ponúkaný viacerími pilotmi a pri rezervácii si môžťe zvoliť daného pilota, alebo vybrať dostupného

Pilot Valm

600 letovy hodín celkovo a 150 hodín posledných 12 mesiacov

Privatný pilot a letecký inštruktor

Pravidlá a podmienky

Lety za zdielané náklady- Podmienky

Dovolujeme si povedať, že sme ako prvý na Slovensku zaviedli lety za zdieľané náklady už v roku 2018. Bolo to krátko nato, ako sa vďaka dodatku nariadenia (EU)Č. 965/2012 takéto lety sa stali legálnymi. Tento systém nielenže spája nadšencov letectva, ale aj dopomáha pilotom v ceste za svojím snom- stať sa dopravným pilotom.

Od samého začiatku bolo pre nás veľmi dôležité, aby tieto lety boli nielen bezpečné, ale aj legálne. Zároveň v žiadnom prípade nechceme zavádzať uchádzača o let a preto informujeme, že bezpečnostného pravidla pre lety za zdieľané náklady nie sú tak striktne, ako pri komerčných letoch. To znamená, že pri letoch za zdieľané náklady je bezpečnostné riziko väčšie, ako si kúpiť letenku od leteckej spoločnosti, kde sa aplikujú oveľa väčšie bezpečnostné pravidlá a, kde lietadlo, pilot a prevádzkovateľ podliehajú pravidelným kontrolám a prísnemu dohľadu zo strany úradu.

Pri letoch za zdielané náklady prispieva aj pilot na priame náklady na let.  System TATRYFLY je ale nastavený tak, že vy zaplatíte danú čiastku ktorá už zahŕňa Vašu časť nákladov a nemusíte platit nič naviac.

Lety za zdieľané náklady majú byť za účelom zvýšenia bezpečnosti v všeobecnom letectve tým že pilot ma oveľa väčšiu možnosť lietať častejšie. Ak máte pochybnosti či let ma povahu zdieľaných nákladov, alebo či je vykonaný leteckou spoločnosťou, odporúčame sa vždy už pred rezerváciou informovať, že či prevádzkovateľ takýchto letov ma osvedčenie obchodnej leteckej prevádzky.

Nato aby spoločnosť mohla vykonávať Vyhliadkové Lety, musí mať povolenie dopravného úradu na vykonávanie leteckých prác.

Nie, system TATRY FLY funguje tak, že zaplatena suma za poukaz je pre Vas finalna a zahŕna všetky poplatky, ako Vašu časť za náklady na let, sprostredkovanie letu a pod. To znamená, že v cene NIESU žiadne skrité poplatky a že cena sa taktiež NEMÔŽE navýšiť.

Pilot prispieva na let čiastkov 10EUR/ Hodina, alebo ak je študentom Leteckef Fakulty v Košiciach tak 5EUR/Hodina

Bezpečnostného pravidla pre lety za zdieľané náklady nie sú tak striktne, ako pri komerčných letoch. To znamená, že pri letoch za zdieľané náklady je bezpečnostné riziko väčšie, ako si kúpiť letenku od leteckej spoločnosti, kde sa aplikujú oveľa väčšie bezpečnostné pravidlá a, kde lietadlo, pilot a prevádzkovateľ podliehajú pravidelným kontrolám a prísnemu dohľadu zo strany úradu. To ale nemení nič natom, že našou prioritou je v prvom rade bezpečnosť a nakoľko sme aj prevadzkovatelia lietadiel, dbáme nato, aby piloti vykonali let s maximalnou bezpečnosťou a nepodstupovali žiadnemu riziku.

Platnosť poukazu je štandardne jeden rok od zakúpenia.

Prosím berťe na vedomie, že let sa môže zrušiť zo závažneho dôvodu, ako je nevyhovujúce počasie,  nevolnosť pilota, porucha lietadla a pod. V takómto prípaďe sa poukaz automaticky predĺži o dalšie 3 mesiace, ak už do konca platnosti nebude volny náhradný termin. Prosím berťe taktiež na vedomie, že let sa môže zrušiť aj krátko pred odletom, alebo aj počas letu, ak to bezpečnosť buďe vyźadovať

Rezervácia je len online možná. Prosíme vykonať rezerváciu na nasledovnej stranke: www.tatryfly.sk/poprad

Kódex správania pilota

Pilot je jediný, kto má právomoc rozhodovať o lete a lietadle. Prítomnosť iných osôb na palube by nikdy nemala spôsobiť, že pilot bude pod tlakom, aby let viedol určitým spôsobom, pretože on jediný vie, ako bezpečne pilotovať lietadlo. Cestujúci bude informovaný o možnosti zrušenia letu kedykoľvek z akýchkoľvek dôvodov.

Zlé poveternostné podmienky sú hlavným dôvodom nehôd pri nekomerčných letoch všeobecného letectva s ľahkými lietadlami. Poveternostné podmienky sa môžu rýchlo zmeniť, v dôsledku čoho môže pilot zrušiť let. Preto by mal pilot deň pred skutočným letom informovať cestujúceho o predpovedi počasia ohľadom uskutočniteľnosti letu. Prítomnosť cestujúceho v deň letu a jeho očakávania, že sa let uskutoční, nespôsobí, že pilot bude váhať zrušiť let.

Pilot môže odmietnuť nastúpiť cestujúcemu kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu (bezpečnostného alebo prevádzkového) a bez akéhokoľvek odôvodnenia.

Bezpečnostné predpisy EÚ povoľujú lety so zdieľaním nákladov súkromným osobám len vtedy, ak sa priame náklady (t. j. náklady priamo vynaložené v súvislosti s letom, napr. palivo, letiskové poplatky, poplatok za prenájom lietadla) delia medzi všetky strany vrátane pilot. Lety so zdieľanými nákladmi nesmú obsahovať prvok zisku. Ak let nie je letom so zdieľanými nákladmi v súlade s bezpečnostnými predpismi EÚ, let bude kvalifikovaný ako komerčný let a budú sa uplatňovať pravidlá komerčnej leteckej prevádzky.

Pred letom pilot vždy uvedie typ lietadla použitého na spoločný let. Vždy, keď sa zmení typ a model lietadla, musí pilot o tejto zmene informovať cestujúceho.

Zodpovednosť za Let za zdieľaným nákladmi bude nesie výlučne pilot podľa platných predpisov pre nekomerčné lety ľahkými lietadlami súkromnými pilotmi. Je tiež zodpovednosťou pilota zabezpečiť, aby bol let poistený pre lety s cestujúcimi.

Pilot by mal informovať cestujúceho, že na palube nie sú k dispozícii toalety.

Kódex správania cestujúceho

Je dôležité pochopiť, že pilot je jediným subjektom, ktorý rozhoduje o lietadle, keďže je veliteľom lietadla. Pred odletom sa pilot môže kedykoľvek rozhodnúť let zrušiť. Počas letu sa cestujúci musia zdržať akýchkoľvek námietok k rozhodnutiam pilota, aby pilota nerozptyľovali od bezpečného vykonania letu.

Súkromní piloti v rámci pilotnej licencie absolvovali školenie o poveternostných podmienkach a dôsledkoch zhoršenia poveternostných podmienok. Väčšina pilotov bude môcť lietať len za vizuálnych poveternostných podmienok ako súčasť ich výcviku VFR (Pravidla letu podľa viditeľnosti). Niektorí piloti môžu mať kvalifikáciu IFR (Pravidlá letu podľa prístrojov) a môžu lietať za neviditeľných poveternostných podmienok. Vždy sa musí rešpektovať rozhodnutie pilota: odklonení počas letu alebo neletení. Cestujúci by sa nikdy nemal pokúšať presvedčiť pilota, aby letel, a ohrozil ako cestujúceho, tak aj pilota.

Ľahké lietadlo, v ktorom budete lietať, je veľmi citlivé na hmotnosť, jej zmenu a jej rozloženie. Pilot berie do úvahy hmotnosť, ktorú cestujúci deklarovali pre seba a svoju batožinu, aby skontroloval ťažisko lietadla. Preto je povinné, aby cestujúci rešpektovali maximálnu hmotnosť povolenú pilotom tohto lietadla a nepremiestňovali svoju batožinu počas letu. Zo všetkých týchto dôvodov musia cestujúci pred odletom presne uviesť hmotnosť a informovať pilota, ak by sa mala zmeniť. Pilot si vyhradzuje právo skontrolovať Vašu aktuálnu váhu vážením pred letom.

Cestujúci by si so sebou nikdy nemal brať nelegálny alebo nebezpečný tovar. Ak má cestujúci pochybnosti o nebezpečnosti prepravovaného tovaru, informuje o tom pilota a overí si u neho, či je preprava možná. Pilot Vám môže kedykoľvek skontrolovať batožinu a odmietnuť vás vziať. Ak pilot uvidí, že prevážate nebezpečný tovar a pilot nebol informovaný, pilot vás odmietne vziať na palubu.

Pri plánovaní letu pilot berie do úvahy plánovaný čas odletu a príletu a predpokladané poveternostné podmienky v týchto časoch. Preto je dôležité, aby bol pilot schopný vzlietnuť v plánovanom čase. V prípade neistoty ohľadom včasného príletu musia cestujúci informovať pilota. Pilot si ale vyhradzuje právo zmeniť čas odletu v hladom na poveternostné alebo iné podmienky.

Cestujúci môže zrušiť let kedykoľvek pred odletom.

Cestujúci musia dodržiavať tieto základné bezpečnostné zásady:

i. Nefajčte počas letu
ii. Cestujúci sa nikdy nesmú dotýkať prístrojov a ovládacích prvkov, pretože by to mohlo viesť k nehode.
iii. Cestujúci nesmú hovoriť, keď pilot používa vysielačku a počas vzletu a pristátia.
iv. Cestujúci sa nikdy nesmú dotknúť zámku dverí, ak im na to pilot nedal pokyn.
v. Cestujúci by sa mali zdržať užívania psychoaktívnych látok vrátane alkoholu pred alebo počas lietania.